Om oss

Information om Widéns

Företaget grundades av Lars Widén 1895 och drivs idag av fjärde generationen Widén.

På våren 1895 anlade Lars Widén tillsammans med sin svåger Teodor Fredling, en klingsåg på sina svärföräldrars mark. Eftersom elektriskt inte fanns att tillgå inköptes en ånglokomobil som drivkraft.

Den ursprungliga tanken var att såga åt traktens bönder, en binäring till det egna lantbruket men ganska snart ökade efterfrågan och timmer köptes in för bearbetning och vidareförsäljning. Jordbruksfastigheten med dess inventarier och djur införlivades i företaget.


Företaget växte.

Ett sågverk, kvarn och två lantgårdar i Saladamm inköptes, men det mesta av detta avvecklades

ganska snart.

1909 införskaffades en större lokomobil med framförliggande spånugn. En hyvel fanns då redan på plats samt två byggnader för virkesupplag. En kvarnbyggnad[/a] uppfördes också.


1914 togs en fristående ångmaskin i drift och en ångpanna monterades in. Den pannan var begagnad och kom ifrån ett skrotat ångfartyg och den fungerar fortfarande (2011).


Under 1910-talet växte industriområdet upp med nya och flera byggnader för olika ändamål.

Sågen utvecklades också och klingsågen utbyttes till ramsåg.


Natten till den 27 januari 1940 eldhärjades sågen och kvarnen. Det blåste kraftigt, så man hittade bränd säd ända borta i Knutshyttan. Men det stod inte på förrän nya byggnader uppfördes och ny utrustning på plats. Ångdriften byttes nu mot elektriskt och modernast tänkbara utrustning i sågen installerades.


Grundaren Lars Widén avled 1948. Efter hans frånfälle delades bolaget mellan tre av hans barn; dottern Margit med maken Herman Aldén övertog jordbruket, David kvarnen och Martin sågen.


Widéns Trä AB

Martin fortsatte i sin fars anda att utveckla sågverksrörelsen. Han öppnade en brädgård i Sala och 1956 även en i Västerås. Omkring 1960 köptes sågen i Rosshyttan, som dock lades ner efter några år.


Martin omkom i en bilolycka 1967.


Efter hans frånfälle övertogs företaget av sonen Bo, som drev det till sin död 1994.

Då övertogs driften hans båda bröder Bror och Lasse Widén.


Sedan 2005 är det Bos söner, Mats och Hans, samt Lasses söner, Robert och Johan som driver familjeföretaget vidare.